Címnyilvántartás

Tisztelt tiszakécskei Lakosok!

TÁJÉKOZTATÓ
a központi címregiszterről és a címkezelésről

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki és a KCR létrehozásával kapcsolatos feladatok teljesítése keretében a felülvizsgálattal érintett címek esetében a feladatok ellátását írta elő.

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni a munkafolyamat ellátása során.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az illetékes hatóságot (Kormányablakot) határozatban értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.

Címváltozás esetén:

  1. Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes. Kérjük a Lakosokat, hogy csak azután menjenek be a Kormányablakhoz a lakcímkártya cseréje miatt, miután arról a Kormányablak ügyintézője értesíti Önöket.

  2. A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincs feltüntetve lakcím.

  3. A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – illetékmentesen bejegyzik az új címet.

  4. A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) és a közművek felé a változást Önöknek kell jelezniük.

  5. Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.tiszakecske.hu honlapon (az oldal alján található Címnyilvántartás_változások hivatkozáson), valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

kapcsolódó dokumentumok:
HONLAP_Címnyilvántartás_változások