Felhívás

Tiszakécske, Arany János Művelődési Központ „Presszó” helyiségeinek bérbeadására

Tiszakécske Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Tiszakécske, Béke u. 140. szám alatti Arany János Művelődési Központ területén lévő, „Presszó” helyiségeinek vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadására. A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre a nyertes pályázóval, 2023. március 1. napjától számított 5 év időtartamra, 2028. február 29. napjáig. A pályázók köre nem korlátozott. A minimális pályázati bérleti díj: 2023. évre 2.000,-Ft/m2/hó+Áfa, mely alapján a bérleti díj összege a „Presszó” hasznos 69,41 m2 alapterülete alapján kerül meghatározásra.
A pályázat benyújtásának helye: Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2
Felhívás bérbeadás_rövidített (1)                                                                       


Felhívás 3 részből álló ipari csarnok részenkénti bérbeadására

Tiszakécske Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalást hirdet a Tiszakécske, Dózsa telepen, a tiszakécskei 8413/4 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanon, a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007 számú, „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén” megnevezésű pályázat keretében megvalósításra került három részre osztott üzemcsarnok A. és B. csarnokrészének ipari tevékenység céljára történő önállóan hasznosítható csarnokrészenkénti bérbeadására. A bérleti szerződés csarnokrészenként határozott időre kerül megkötésre a nyertes Ajánlattevővel, a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától számított 5 év időtartamra. Az ajánlattevők köre nem korlátozott.:
Felhívás bérbeadás IPARI CSARNOK_ rövidített (II. része) V ütem


Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ -Tiszakécske Család és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet esetmenedzser munkakör betöltésére:
esetmenedzser

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ -Tiszakécske Család és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére:
óvodai és iskolai szoc. segítő pályázat (1)

Tiszakécske Város Önkormányzata Egészségügyi Központ pályázatot hirdet védőnői munkakör betöltésére:
védőnői pályázat (2)


Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről és a megvásárlásukhoz nyújtott vételár-kedvezményről:
Tájékoztatás
Vételi ajánlat
Vagyonrendelet
Vételár-kedvezmény rendelet
Kivonat


Felhívás 3 részből álló ipari csarnok részenkénti bérbeadására

Tiszakécske Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalást hirdet a Tiszakécske, Dózsa telepen, a tiszakécskei 8413/4 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanon, a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007 számú, „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén” megnevezésű pályázat keretében megvalósításra kerül három részre osztott üzemcsarnok A. és B. csarnokrészének ipari tevékenység céljára történő önállóan hasznosítható csarnokrészenkénti bérbeadására. A bérleti szerződés csarnokrészenként határozott időre kerül megkötésre a nyertes Ajánlattevővel, a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától számított 5 év időtartamra. Az ajánlattevők köre nem korlátozott.:
Felhívás bérbeadás_JÓL rövidített (II. része) IV ütem


Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Szolnoki út 69. szám alatt (hrsz.: 8707) található, 604 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére.:
Pályázati felhívás rövidített_Szolnoki út 69


Felhívás 3 részből álló ipari csarnok részenkénti bérbeadására:
Felhívás bérbeadás_rövidített (II. része) III ütem


Tiszakécske Város Önkormányzata Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára:
Palyazati-kiiras-A-2023
Palyazati-kiiras-B-2023 (1)


Felhívás 3 részből álló ipari csarnok részenkénti bérbeadására:
Felhívás bérbeadás_rövidített (II. része)


2022. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTSZERVEZETEK ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Pályázati felhívás_sporttev végző szerv részére (1)
Támogatási szerződés
Pályázati adatlap_2022_sport
Pályázó nyilatkozatai
Közzétételi kérelem
Jegyzék


pályázati felhívás temető üzemeltetésére:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS temető
kegyeleti közszolgálati szerződés tervezet:
KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-tervezet


Felhívás járdaépítés és járdafelújítás támogatására:
járda felhívás 2022

Pályázati felhívás sport tevékenységet folytató szervezet részére:
pályázati felhívás_sporttev végző szerv részére
Támogatási szerződés (1)
Jegyzék (1)
Közzétételi kérelem (1)
Pályázati adatlap_2022_sport
Pályázó nyilatkozatai (1)


Pályázati felhívás civilszervezetek részére:
pályázati felhívás_civil szervezetek részére
Támogatási szerződés
Pályázó nyilatkozatai
Pályázati adatlap_2022
Közzétételi kérelem
Jegyzék


Tiszakécske Város Önkormányzata Városgondnoksága Tiszakécske Fő út 32 „D” kategóriás jogosítvánnyal ,érvényes GKI vizsgával , PÁV II , kategóriával rendelkező nyugdíjas munkavállalót keres a városnéző kisvonatra vezetőnek, szezonális munkára.

Érdeklődni az intézmény vezetőjénél: Marosi Kiss Krisztina 06 20 409-2930


Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Piactér 828/1/a hrsz. alatt található 63 m2 nagyságú üzlethelyiség vendéglátás, kereskedelem tevékenység céljára történő bérbeadására 2022.04.01. napjától kezdődően 5 év időtartamra.:
Piactér 828-1-a palyazati-felhivas-rövid


Felhívás Tiszakécske, Arany János Művelődési Központ „Presszó” helyiségeinek bérbeadására Tiszakécske Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Tiszakécske, Béke u. 140. szám alatti Arany János Művelődési Központ területén lévő, Presszó” helyiségeinek vendéglátóipari tevékenység céljára történő bérbeadására. A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre a nyertes pályázóval, 2022. január 17. napjától számított 5 év időtartamra, 2027. január 16. napjáig. A pályázók köre nem korlátozott.

További részletek:
Felhívás bérbeadás_rövidített


Pályázati felhívás „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési
rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel
kombinálva” RRF-6.2.1:
Pályázati Felhívás
(A cégünk eltekint a Tiszakécskére járó diákok és óvódások családjának az 5%-os pályázási előlegétől, amennyiben a héten jelentkeznek! Az 1, 2 és a 3 gyermekesek is, jó eséllyel megnyerik a 11 millió forintot, és ez nekik csak az energetikai tanúsítvány kifizetésébe kerül!)

Bursa Hungarica ’’A’’ és ’’B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok:
5_Palyazati_kiiras_A_2022
6_Palyazati_kiiras_B_2022


Pályázatok civil szervezeteknek:

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 14/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet Tiszakécske városban a civil szervezetek számára

dokumentumok:
Analitikus nyilvántartás
Jegyzék
Pályázati adatlap 2021
Közzétételi kérelem
Pályázati kiírás
Pályázó nyilatkozatai
Támogatási szerződés


Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről és a megvásárlásukhoz nyújtott vételár-kedvezményről:
tájékoztatás_építési telkek értékesítéséről

Tiszakécske Város Önkormányzatának Polgármestere a 475/2021. (V.20.) számú határozatában az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló 17/2014. (VIII.01.) önkormányzati rendelet alapján pályázat kiírása nélkül értékesíthető építési telkek kijelöléséről és azok vételárának meghatározásáról döntött:
4.2020 (V.20.) önkormányzati tulajdonú telkekhez nyújtott vételár-kedvezményről

475.2021 (V.20.) határozat

formanyomtatvány építési telkek vásárlásához:
formanyomtatvány építési telkek vásárlásához


Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Radnóti Miklós u. 2. szám alatt (hrsz.: 3234/81) található, 1061 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére.
Pályázati felhívás_3234-2 hrsz

Tiszakécske Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet a Tiszakécske, Béke u. 134. szám (hrsz.: 1891) alatt található, 68 m2 területű épület szikvíz gyártás céljára történő bérbeadására vonatkozóan:
Szódagyár palyazati felhivas_hosszú (68 m3)

Tiszakécske Város Polgármestere nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező tiszakécskei belterület 9228/2 hrsz-ú 3015 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére.:
Pályázati felhívás_9228_2 hrsz

Tiszakécske Város Önkormányzata 2021. évre is kiírja a Bursa Hungarica “A” és “B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
,,A” típusú pályázati kiírás:
doc03959020201002114035
,,B” típusú pályázati kiírás:
doc03958920201002113915

Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Erkel fasor 3. szám alatt (828/1/A. hrsz.-ú) található 63 m2 alapterületű üres üzlethelyiség kereskedelmi szolgáltatás céljára történő bérbeadására vonatkozóan 5 év időtartamra  2020. 10.22. napjától 2025.10.21. napjáig.
Piactéri-palyazati-felhivas-rövid (63 m2)

Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske piacterén (828/1/A. hrsz.-ú) található 23 m2 alapterületű üres üzlethelyiség kereskedelmi szolgáltatás céljára történő bérbeadására vonatkozóan 5 év időtartamra  2020. 10.21. napjától 2025.10.20. napjáig.
Piactéri-palyazati-felhivas-rövid (23 m2)

Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske piacterén (828/1/A. hrsz.-ú) található 32 m2 alapterületű üres üzlethelyiség kereskedelmi szolgáltatás céljára történő bérbeadására vonatkozóan 5 év időtartamra  2020. 10.21. napjától 2025.10.20. napjáig.
Piactéri-palyazati-felhivas-rövid (32 m2)

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 14/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet Tiszakécske városban a civil szervezetek számára:
Pályázati kiírás

pályázati adatlap Tiszakécske városban működő civil szervezetek számára:
1függelék pályázati_adatlap
2függelék pályázónyilatkozatai
3függelékTámogatásiSzerződés
4függelékanalitikusnyilvántartás
5függelékjegyzék

közéleti kérelem:
kozzeteteli_kerelem

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat:
Hozzájárulás_adatkezeléshez_Álláspályázatra_jelentkezők_minta (002)

Tiszakécske Város Képviselő-testülete nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező tiszakécskei belterület 9228/2 hrsz.-ú 3015 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére:
Pályázati felhívás_9228_2 hrsz
Adatkezelési tájékoztató_pályázathoz kapcsolódó

,,Tiszakécske Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”:
honlapra

Pályázati adatlap Tiszakécske városban működő kulturális, művészeti tevékenységet folytató szervezetek (egyesületek, alapítványok, klubok vagy olyan egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező, de a fent felsorolt tevékenységet folytató civil szerveződések) számára:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS kulturális_honlapra
pályázati_adatlap kult

Pályázati adatlap a  8/2004(III.23.) KR. számú rendeletben meghatározott sport célú támogatás igényléséhez:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS sport_honlapra
pályázati_adatlap sport

pályázati felhívás szociális célú vételár-kedvezmény igénybevételével megvásárolható önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítésére:
pályázati felhívás honlapra

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása:

kosárlabda:
sfp_hossz2_jh_000_15279_2020_mkosz_2022-11-17_1668667881_1669809024
sfp_hossz_jh_000_17279_2021_mkosz_2022-11-07_1667828756_1667830816
TVSE KOSÁRLABDA beSFP-19279_2022_MKOSZ
Sportfejlesztési program_MKOSZ_2022
SFP_jóváhagyó_határozat_MKOSZ_2022
2. sfp_15279_2020_MKOSZ
1. sfp_17279_2021_mkosz_jovahagyo
3. be_SFPMOD01_15279_2020_MKOSZ
2. sfp_mod001_15279_2020_mkosz_jovahagyo
1. sfp_15279_2020_mkosz_jovahagyo
4. be_SFPMOD02_13279_2019_MKOSZ
3. sfp_mod002_13279_2019_mkosz_jovahagyo
2. sfp_mod001_13279_2019_mkosz_jovahagyo
1. sfp_13279_2019_mkosz_jovahagyo
Jóváhagyó határozat_kosár 1819
SFP_kosár 1819
kosár hosszabbítást jóváhagyó határozat
kosár jóváhagyó határozat
kosár SFP piszkozat

hosszabbítást jóváhagyó határozat 2016/17 évad:
hosszabbitastjovahagyohatarozat_1508322129
sfp kérelem kosárlabda 201617
sfpkosárjováhagyóhatározat

kézilabda:
sfp_hossz2_jh_000_08276_2020_mksz_2022-09-15_1663246032_1663309480 (1)
sfp_hossz_jh_000_09276_2021_mksz_2022-08-22_1661163606_1661236324 (1)
SFP_jóváhagyó_határozat_10276_2022_MKSZ_TVSE
Sportfejlesztési_program_10276_MKSZ_TVSE
TVSE KÉZILABDA beSFP-10276_2022_MKSZ
3. be_SFPMOD01_09276_2021_MKSZ
2. sfp_mod_kerelem_09276_2021_MKSZ_jovahagyasa_2021-06-03
1. sfp_09276_2021_mksz_jovahagyo_2021-05-21_
3. be_SFPMOD01_08276_2020_MKSZ
2. sfp_mod001_08276_2019_mksz_jovahagyo
1. sfp_000_08276_2020_mksz_2020-05-11_jovahagyo
4. be_SFPMOD02_07276_2019_MKSZ
3. sfp_mod002_07276_2019_mksz_jovahagyo
2. sfp_mod001_07276_2019_mksz_jovahagyo
1. sfp _07276_2019_MKSZ_jovahagyo
Kézilabda 2018-2019 TAO jóváhagyó határozat
Kézilabda 2018-2019 TAO módosítás jóváhagyó határozat
Kézilabda 2018-2019 TAO SFP piszkozat
FP kézi 2017-2018
jóváhagyó határozat 2017
2016_17 TVSE TAO kézilabda szakosztály
jóváhagyó határozat 2016-17
SFP-piszkozat[1]
sfp_kerelem_04276_20160429_1461914729

labdarúgás:

2021/2022 SFP hosszabbító jóváhagyó határozat 44614:
sfp_hossz_jh_000_44614_2021_mlsz_2022-10-15_1665833081_1666100189 (1)

2020/2021 SFP hosszabbító jóváhagyó határozat 36614:
sfp_hossz2_jh_000_36614_2020_mlsz_2022-10-15_1665833174_1666266181 (1)

2020/2021 SFP hosszabbító jóváhagyó határozat 42886:
sfp_hossz2_jh_000_42886_2020_mlsz_2022-10-15_1665833141_1666266185 (1)

TVSE LABDARÚGÁS beSFP-53614_2022_MLSZ jóváhagyó határozat
2. SFP beSFP-44614 2021 MLSZ
1. sfp_jh_000_44614_2021_mlsz_2021-05-08_1620490594_1620581261
4. SFP beSFPMOD01-36614 2020 MLSZ
3. sfp_hossz_jh_000_36614_2020_mlsz_2021-10-01_1633075058_1633423165
2. sfp_mod_jh_001_36614_2020_mlsz_2021-06-22_1624366298_1624442746
1. sfp_jh_000_36614_2020_mlsz_2020-05-20_1589973149_1590049812
4. SFP_beSFPMOD02-29614 2019 MLSZ
3. sfp_mod_jh_002_29614_2019_mlsz_2021-06-16_1623838691_1624003945
2. sfp_mod_jh_001_29614_2019_mlsz_2020-10-19_1603114281_1603200243
1. sfpjovahagyohatarozat_1576744747
TVSE labdarúgás 2019_2020 sfp_kerelem_29614_20191219_1576739744
TVSE labdarúgás 2019_2020 sfpjovahagyohatarozat_1576744747
sfpjovahagyohatarozat_1544690893
SFP piszkozat
TVSE_Ajánlattételi felhívás_04.14
TVSE_Közbeszerzési dokumentumok_04.14
Módosított ajánlattételi felhívás_TVSE_04.24
Bontási jegyzőkönyv_0504
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
sfpmodositasjovahagyohatarozat_1523615377
SFP piszkozat_1718
sfp_kerelem_16614_20170502_14937487_1493748790
sfpjovahagyohatarozat_1511973928
sfp_kerelem_08614_20151210_1449745075
sfpcsaktargyijovahagyohatarozat_1450275186
sfptargyinelkulijovahagyohataro_1443422558

Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban, Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0109:
meghivo_tiszakecske_zárókonferencia
meghivo_tiszakecske_kerekasztal_1015
képek: ÁROP november 4
képek: ÁROP október 15

 TVSE kosárlabda:
módosított pályázati felhívás:
Módosított pályázati felhívás
pályázati felhívás:
Pályázati felhívás_05.31

TVSE sportpálya közbeszerzési anyag:
TVSE sportpálya közbesz anyag