Tiszakécske Településrendezési Eszközei

01_MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT-06-23
02_ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT-06-23

Településképi rendelet:
Tiszakécske város településképének védelméről

TRT módosítás 2022:
közbülső véleményezés
Záró-véleményezés

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK:
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
Településképi Arculati Kézikönyv
Településszerkezeti Terv
25 2017. (XII.21.) Tiszakécske város településképének védelméről
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Településfejlesztési Koncepció

TRT módosítás 2021:
!Jóváhagyott2021-0729
partnerségi véleményezésre0726
TRT módosítás véleményezése
Pm. határozat
Hirdetmény
1 sz.Melléklet
napelempark_előterjesztés_TRT
Napelem hat
Honlapra
Hirdetmény napelem
határozat

TRT módosítás 2020.:
Módosítási ügyek ismertetése
indító döntés2019
indito döntés 2020-2
indito döntés 2020-1
CÍMLISTA-Tiszakécske-jav
16-2020_valtoztatasi_tilaom_r
11-2017 (V.25.). partnerségi rendelet
HÉSZ-egységes-20190817
TISZAKÉCSKE TFK – jovahagyott-139-2015-12-17
Tiszakécske-TFK -jóváhagyó kivonat
ITS kivonat
189-2017-TAK jóváhagyó határozat
Tiszakécske -Tak-jóváhagyott
124-20190815 hatarozat
szerkterv-nyomvonalas-jelmagyarázat
Területfelhasználás jelmagyarázat-A3
Tkecs-szerkterv-2019-0815 BELTER-ÜDÜLŐ SZERK8A3
Tkecs-szerkterv-2019-0815 szerkterv20A3
Védelmi elemek jelmagyarázat-A3
K1-8000
K2-8000
K3-8000
K4-8000
K5-8000
K6-8000
K7-8000
K8-8000
K9-8000
K10-8000
K12-8000
K11-8000
K13-8000
K14-8000
K15-8000
K16-8000
K17-8000
K18-8000
K19-8000
K20-8000
K21-8000
K22-8000
K23-8000
K25-8000
K26-8000
K27-8000
K29-8000
K30-8000
K31-8000
K32-8000
K33-8000
K34-8000
K35-8000

 

TRT 2019. évi 1. részleges módosítás:
HATÁROZAT -tervezet+mellekletek-0415
módosító rendelet-tervezet-0415
Tkecs-targy-alatam-iskola-etkezde
TRT módosítás