Felhívás ipari csarnok bérbeadására

Tiszakécske Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalást hirdet a Tiszakécske, Dózsa telepen, a tiszakécskei 8413/4 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanon, a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007 számú „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén” megnevezésű pályázat keretében megvalósításra kerülő 1 db két részes ipari üzemcsarnok ipari tevékenység céljára történő bérbeadására. A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre a nyertes pályázóval, a bérleti szerződés aláírásának napjától, a véglegessé vált használatbavételi engedély a Bérlőnek történő átadását követő naptól számított 5 év időtartamra. A pályázók köre nem korlátozott.

A minimális versenytárgyalási bérleti díj: 1200,-Ft/m2/hó+Áfa, mely alapján a bérleti díj összege a Csarnok hasznos 985,38 m2 alapterülete alapján kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának helye: Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, Tiszakécske, Kőrösi u. 2. szám 23. iroda

A pályázat közzétételének napja:              2021. augusztus 6.

A pályázat benyújtásának határideje:      2021. augusztus 26. 12.00 óra

A pályázat érvényességének feltétele, hogy

  • a pályázó a pályázat leadást megelőzően regisztráltassa magát és váltsa ki a versenytárgyalási dokumentációt (a dokumentáció elektronikus formában, pendrive adathordozón, 5.000,-Ft díj házipénztárba történő befizetését, vagy a Tiszakécske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732208- 15338112 számú számlájára történő átutalás beérkezését követően a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal, Tiszakécske, Kőrösi u. 2. szám 23. irodájában vehető át).

A versenytárgyaláson az a Pályázó vehet részt, aki érvényes pályázatot nyújtott be.

Tiszakécske Város Önkormányzata